Raad van Bestuur

 
Samenstelling


  Allan Soreyn Voorzitter
  Mario Verhaeghe Ondervoorzitter
  Evelyn Vanderbrugghen Penningmeester
  Katie Vandenbroucke Secretaris & Verantwoordelijke PR
  Franky Cardoen Bestuurslid
  Ronny Margodt Ere-Voorzitter
  Sven Vandekerckhove Ere-Voorzitter
Verantwoordelijkheden

 Algemeen bestuur van WEVOS vzw