Voorzitter

Medewerkers

Verantwoordelijkheden

  • Organisatie opleidingssessie onderwaterfotografie niveau
  • Organisatie van dia- of videoshow (voor WEVOS)
  • Ondersteunen van de afdelingen met beeldmateriaal waar dat gewenst is
  • Organisatie van algemene infoavond voor kandidaat-fotografen