Voorzitter

Medewerkers

Verantwoordelijkheden

  • Up-to-date en actueel houden van WEVOS informatie op de website
  • Optimaliseren van de interne communicatie (modaliteiten en formaat)
  • Nauw samenwerken met het bestuur en waar nodig initiatief nemen.
  • Alle informatie beschikbaar stellen: agenda, verslagen, enz.